Sundholms Gård

Boningshuset på Sundholms Gård har flyttats från Kyrkbacken i Karleby i slutet av 1800-talet. Huset blev tomt efter att Rakel Thoden (fd. Sundholm) dog, hon hade då bott på Sundholms gård hela sitt liv. Hon lämnade inga ättlingar efter sig, inte heller hennes bror Wilhelm. Eftersom Rakel inte hade några barn och hon ville lämna huset till Öjabor grundades på hennes begäran en stiftelse med syfte att bevara gården. Huset renoverades och invigning av Sundholms Gård hölls sommaren 2017. I huset har man bevarat mycket som huset var under Rakels tid, möbler och fina föremål påminner om henne. Lugnet och de vackra rummen har redan välkomnat många nöjda besökare. Välkommen du också!